בכור ניהול פרויקטים
האתר בבניה

_____________________

ליצירת קשר:

 – משרד 077-5641925 – 

office@b-apm.co.il
_____________________

ורדי בכור -054-5961135 

veredbec@b-apm.co.il